Bokförlaget Vesper
ETT LIV EFTER FÖDELSEN

ETT LIV EFTER FÖDELSEN


Ett liv efter födelsen. Om fria andars himmelska och tragiska erfarenhet

Ulf I. Eriksson

Läs ett utdrag


Med utgångspunkt i Friedrich Nietzsches Antikrist försöker Ulf I. Eriksson i detta kulturkritiska utkast till ett annat liv, med mystikers medverkan, vidga perspektivet in mot nutid. I blixtbelysning framträder här människans nygamla villkor – och förklaras som omänskliga.

Hängivet underkastade sekelgamla offerföreställningar överlever vi – som samhällsdugliga spadskaft och medieslavar – i stället för att leva det odelade ögonblicket.

Hos Mäster Eckhart, D. H. Lawrence, Raoul Vaneigem och andra skönjer författaren det primitivas och »det namnlösa vildas« väg ut, och menar att den yttersta tiden alltid är här och nu. Att paradiset är nu.


100 SEK