Bokförlaget Vesper
OM DUMHETEN

OM DUMHETEN


Om dumheten
Robert Musil
Översättning Henrik Sundberg
Efterord Bo Isenberg

Läs ett utdrag

När Robert Musil tar sig an en av människans trognaste följeslagare, dumheten, är syftet först och främst inte att beskriva hur den kommer till uttryck utan snarare vad den är.

Han döljer inte svårigheterna med att nagla fast den och inte heller paradoxerna som omgärdar den. Dess undflyende gestalt eftersöks i politiken, konsten och det sociala samspelet

Ett antal dumhetskategorier läggs fram, från den rena enfalden till fanatikerns blinda tro, från kitschen till det kalkylerande sinnet. Men Musil pekar också på dumhetens stora allmängiltighet och hur den ingår som komponent i en lång rad företeelser, även i framsteget och klokheten.


110 SEK